آگهی و تبلیغات رایگان اینترنتی
سودایران»

خودهیپنوتیزم

ارتباط با ضمیر ناخوداگاه

تصمیم گیری بهتر به وسیله ارتباط با ضمیر ناخوداگاه(وارد شدن به دنیای درون و مشورت در مورد امور زندگی و روزمره) بر اساس اصول روانشناسی،هرگاه انرژی روانی و استعدادهای ذاتی خود را صد واحد به حساب آوریم،حدود نود درصد آن در قید بندهای درون ما محبوس میباشد.حال اگر ما بتوانیم به

علی محمد شیخلو - ارومیه -

0.1496